Welkom op Managementplaats.nl

Strategical managing concept

DVM Stratigical Managing® is een door Domien van Moll ontwikkeld en beproefd interim management c.q. HRM concept met als doel om enerzijds de effectiviteit van het management aanzienlijk te verbeteren en om anderzijds de bij de medewerkers aanwezige kennis en vaardigheden optimaal in te zetten.

Met toepassing van dit concept kunnen zeer veel weerstanden tegen veranderingen binnen organisaties worden vermeden. Medewerkers worden blijvend gemotiveerd. Verbeteringsmogelijkheden zullen veel sneller dan te doen gebruikelijk worden onderkend en worden geïmplementeerd. Het verantwoordelijkheidsbesef van medewerkers voor de organisatie zal aanzienlijk toenemen en managers kunnen zich op strategisch belangrijke onderwerpen gaan toeleggen.

Domien van Moll

DVM Business Engineering
Stadhoudersring 660
2713 GV Zoetermeer
The Netherlands
06-24599418
(079) 3160999
domien@leiderschaponline.nl